Power Prayer -työssä on kyse Jumalan äänen kuulemisesta,
Hänen tahtonsa noudattamisesta ja vapautumisesta omaan kutsuun
sisäisen parantumisen kautta, läheisessä rakkaussuhteessa Jeesukseen.

Jumalan kutsu elämässämme

Sisäisen vapautumisen ja eheytymisen sekä Jumalan tuntemisen kautta vapaudumme omaan kutsuumme. Kun uskallamme luottaa Pyhän Hengen johdatukseen ja kulkea hänen ennalta valmistamissaan askelissa, näemme Jumalan tahdon toteutuvan elämässämme.

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Ef 2:10

Näitä asioita pidämme Power Prayer -työssä tärkeinä

Sinä olet Hänelle tärkeä. Jumala haluaa viettää aikaa sinun kanssasi, pitää sinusta huolta ja jakaa kaikki elämäsi asiat. Power Prayer -työn tarkoituksena on oppia tuntemaan läheisemmin Isä Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Tämä tapahtuu Jeesuksen meille ristintyöllä lunastaman uuden elämän kautta, vastaanottamalla Jumalan lapsen identiteetti ja taivaallinen perintö.

Joh 17:3
Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Jeesus on kuollut ja vuodattanut verensä meidän puolestamme, jotta meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jeesus tuli, jotta saisimme yhteyden takaisin rakastavaan Isään. Jumalan lapsena ja Jeesuksen kanssaperillisenä meillä on pääsy taivaalliseen perintöön.

Joh 14:6
Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Matt 26:28
sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Jeesus on Jumala ja ihminen samassa persoonassa ja Hän on täysin synnitön. Jeesus kärsi, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista Pyhän Hengen voiman kautta, astui ylös taivaaseen, jossa Hän istuu Isän oikealla puolella kaikkeuden Herrana.

1 Joh 4:2
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

Jeesus vietti paljon aikaa taivaallisen Isänsä kanssa. Pelastuminen ja läheinen suhde Isä Jumalaan on evankeliumin ydinsanoma ja näemme Raamatusta, miten tärkeää se oli Jeesukselle. Ristintyön ja syntien sovituksen kautta Jeesus tuli avaamaan meille suoran yhteyden Isään. Kun Hän saa ensin rakastaa meitä, mekin olemme sen jälkeen kykeneväisiä rakastamaan muita.

1 Joh 4:19
Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

Rakkaudellaan ja hyvyydellään Jumala vetää meitä parannuksentekoon. Läheisessä jumalasuhteessa saamme Pyhän Hengen aikataulussa kääntyä pois pahoista teoistamme ja ajatuksistamme. Jumalan lapsina saamme kasvaa Pyhän Hengen ohjauksessa ja turvautua häneen. Parannuksenteon voima tulee yksinomaan Jumalalta hänen ristintyönsä kautta.

Room 2:4
…Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiselle Raamatussa ja Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu on täysin yhtäpitävä kokonaisuus. Se on täysin luotettava. Se on syntynyt Jumalan inspiraatiosta ja sillä on ylin ja lopullinen auktoriteetti kaikessa, mikä liittyy elämään ja jumalisuuteen.

2. Tim 3:16
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,

On tärkeää luottaa Pyhän Hengen ohjaukseen ja hänen kykyynsä opettaa, muistuttaa ja rohkaista meitä. Se tarkoittaa käytännössä välillä irtautumista tutuista seurakuntakaavoista ja uskaltautumista toimia Pyhän Hengen ohjauksessa. Voimme kuitenkin olla turvallisella mielellä, sillä Pyhän Hengen mieli on rauha ja elämä ja Pyhän Hengen toiminta alistuu Jumalan lain alle.

Joh 14:26
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Room 8:4
että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Room 8:14
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Room 8:5-6
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

Raamattu puhuu siitä, miten Pyhä Henki jakaa lahjojaan kuten hyväksi näkee. Pyhän Hengen hedelmät kannattelevat kutsujamme. Näin Jumalan rakkaus pääsee virtaamaan kutsuissamme ja saamme palvella Pyhän Hengen johtamana. 

Jokaisella on jotakin annettavaa. On tärkeää, että arvostamme profeetallisuutta, kielillä puhumista ja muita Pyhän Hengen antamia yliluonnollisia lahjoja. Tärkeintä on kuitenkin 1 Kor 13:8  jakeen mukaan kaiken kautta vaikuttava Jumalan rakkaus. 

Room 12:4-10
4 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
6 ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7 Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8 jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
9 Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

1 Kor 13:8
Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.

Pyhän Hengen hedelmät ovat seurausta pyhittymisestä ja luonteemme kehittymisestä. 

Kun läheisessä jumalasuhteessa saamme muuttua hänen rakkaudessaan, annamme Pyhän Hengen johdattaa meitä ja tottelemme häntä, alkavat elämässämme näkyä nämä hedelmät:

Gal 5:22-25
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

Vain kristittyjen välisen yhteyden kautta voimme oppia tuntemaan Jumalan koko täyteyden ja rakkauden.

Kun opimme arvostamaan ja kunnioittamaan Pyhää Henkeä ja hänen erilaisia lahjojaan jokaisessa uudestisyntyneessä Jumalan lapsessa, opimme myös tuntemaan kolmiyhteistä Jumalaa. Me tarvitsemme Pyhän Hengen kautta saatua yhteyttä toisiin uskoviin. Kaikkea ilmestystä Jumalasta ja hänen sanastaan ei ole jaettu vain yhdelle ihmiselle tai seurakunnalle vaan Pyhä Henki jakaa kaikille Jumalan lapsille monipuolisesti.

Ef 3:17-19
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Elävä usko ja uskovien yhteys on tärkeää. Se tarjoaa meille suojan ja auttaa meitä kasvamaan uskossamme Jumalan lapsina. Power Prayer -työ haluaa kunnioittaa kaikkia kristillisiä kirkkokuntia ja toimia yhteistyössä eri seurakuntien kanssa.

Power Prayer -työ toimii ESY Church -seurakunnan alaisuudessa ja tunnustaa samaa uskontunnustusta kuin ESY Church. ESY Church kuuluu Kingdom Church -uskonnolliseen yhdyskuntaan ja tunnustaa puolestaan samaa uskontunnustusta kuin Kingdom Church. Kingdom Church:in ja ESY Church:in uskontunnustuksen voit lukea täältä

Miten Power Prayer -työ alkoi?

Power Prayer -työ sai alkunsa marraskuussa 2016 yhdestä kysymyksestä: “Miten kuulet niin nopeasti Jumalan äänen?”
Päätin järjestää yhden illan, jossa kerron ja opetan profeetallisuudesta, sillä moni oli pyytänyt mentorointia minulta aiemminkin. Kysyin Pyhältä Hengeltä illan osallistujat ja kutsuin heidät yhteen. Päätin pitää illan ajatuksella “kysykää, minä vastaan”. Ilta yllätti meidät kaikki ja muuttui alkuperäisestä ajatuksesta profeetallisuuden harjoittelun illaksi. Ilta oli mahtava ja Pyhän Hengen läsnäolo niin voimakas, että kaikki halusivat jatkaa, joten kokoonnuimme vielä muutaman kerran uudestaan. Kun olimme kokoontuneet neljä kertaa, päätimme kutsua myös muita profeetallisesti janoisia ihmisiä mukaan. Tästä työ alkoi laajeta ja pidin kolmen kerran ryhmiä ympäri pääkaupunkiseutua seuraavan vuoden ajan. Yhä enemmän ihmisiä tuli mukaan ryhmiin. Ihmisten jano Jumalan puoleen oli käsinkosketeltavaa.

Syksyllä 2017 siirryin pitämään seminaareja eri puolilla Suomea. Samoihin aikoihin aloin myös mentoroida tiiminjohtajia, jotta he voisivat vetää omia Power Prayer -ryhmiä. Työn laajentuessa perustettiin Power Prayer -yhdistys ja yhteisö rohkaisemaan ja vahvistamaan Power Prayer -työssä mukana olevia.  

– Miisu 

Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.
2 Tim 2:21

keyboard_arrow_up